@2ndbyjb - 2ndbyJB

*** Thanh lí đồ mới 95% -99% *** Đồ Si *** Đồ hiệu *** Đồ VNXK

25 followers

21 following

Đầm Vàng 2 dây
Price : 140k
 Nhún bèo tầng Size S
 Thanh lí

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Đầm Vàng 2 dây Price : 140k Nhún bèo tầng Size S Thanh lí SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui

Quần Jean
Price : 250k
 Có đường gân tạo chân thẳng và dài
Ống Suông
 Size 26 Đồ Si Hàn

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Quần Jean Price : 250k Có đường gân tạo chân thẳng và dài Ống Suông Size 26 Đồ Si Hàn SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #t

Quần Jean
Price : 300k
 Hiệu : Ralph Lauren
Ống Loe From rộng thoải mái
 Size 26 ~ 27
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Quần Jean Price : 300k Hiệu : Ralph Lauren Ống Loe From rộng thoải mái Size 26 ~ 27 Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlido

Quần Jean
Price : 250k
 Size 26 ~ 27
Mid Rise Skinny
 Đồ Si Hàn

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Quần Jean Price : 250k Size 26 ~ 27 Mid Rise Skinny Đồ Si Hàn SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikig

Áo Khoác chống tia UV
Price : 220k
 Màu : tím Có túi khóa kéo ngoài , có thể nhét nón
Vải dù chống thấm mưa và chống tia UV
 Đồ Si Hàn

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Áo Khoác chống tia UV Price : 220k Màu : tím Có túi khóa kéo ngoài , có thể nhét nón Vải dù chống thấm mưa và chống tia UV Đồ Si Hàn SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhliha

Áo Khoác chống tia UV
Price : 220k
 Màu : xanh Có túi khóa kéo ngoài , có thể nhét nón
Vải dù chống thấm mưa và chống tia UV
 Đồ Si Hàn

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Áo Khoác chống tia UV Price : 220k Màu : xanh Có túi khóa kéo ngoài , có thể nhét nón Vải dù chống thấm mưa và chống tia UV Đồ Si Hàn SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlih

Áo Khoác chống tia UV
Price : 250k
 Màu : xanh và hồng
 Có túi khóa kéo ngoài và túi trong
2 lớp dày dặn
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Áo Khoác chống tia UV Price : 250k Màu : xanh và hồng Có túi khóa kéo ngoài và túi trong 2 lớp dày dặn Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #th

Áo Khoác chống tia UV
Price : 250k
 Màu : xanh lá hơi nghiêng về vàng
2 lớp dày dặn
 Trên áo có phản quang
 Size : M Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Áo Khoác chống tia UV Price : 250k Màu : xanh lá hơi nghiêng về vàng 2 lớp dày dặn Trên áo có phản quang Size : M Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #th

Đầm Jean
Price : 160k
 Size : M (Nữ) (form ôm body)
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Đầm Jean Price : 160k Size : M (Nữ) (form ôm body) Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui

Đầm Jean
Price : 160k
 Size : M (Nữ) (form rộng)
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Đầm Jean Price : 160k Size : M (Nữ) (form rộng) Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #t

Đầm Jean
Price : 150k
 Size : M (Nữ) (form rộng)
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Đầm Jean Price : 150k Size : M (Nữ) (form rộng) Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #t

Hè rồi hè rồi đồ bơi dành cho baby đây 
 Quần bơi bé trai đỏ (40k)
 Đồ bơi liền sọc (100k)
 Đồ bơi sọc xanh ( 100k)
 Đồ bơi sọc hồng ( 100k)
 Váy bơi hồng ( 60k )
 Váy bơi họa tiết ( 60k )
 Nón bơi trắng ( 30k )
 Quần kèm nón bơi ( 70k )
 Hàng Si Mỹ + Hàn ( có cái còn tag) ( Mới 98% )

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
13

Hè rồi hè rồi đồ bơi dành cho baby đây Quần bơi bé trai đỏ (40k) Đồ bơi liền sọc (100k) Đồ bơi sọc xanh ( 100k) Đồ bơi sọc hồng ( 100k) Váy bơi hồng ( 60k ) Váy bơi họa tiết ( 60k ) Nón bơi trắng ( 30k ) Quần kèm nón bơi ( 70k ) Hàng Si Mỹ

Quần thể thao vải đắp lạ mắt
Price : 150k
 Size : S (Nữ) (from ôm bo sát)
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Quần thể thao vải đắp lạ mắt Price : 150k Size : S (Nữ) (from ôm bo sát) Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhl

Thun tay dài 
Price : 240k
 Size : M ( rộng cho Nam)
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
1

Thun tay dài Price : 240k Size : M ( rộng cho Nam) Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigu

Thun tay dài
Price : 240k
 Size : M ( rộng cho Nam) Nhãn hiệu : Aston Martin
 Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Thun tay dài Price : 240k Size : M ( rộng cho Nam) Nhãn hiệu : Aston Martin Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #th

Jum Đen họa tiết hoa
Price : 120k
 Size : M Đồ Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Jum Đen họa tiết hoa Price : 120k Size : M Đồ Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanh

Đầm Hoa
Price : 110k
Size : M (body hơi ôm) (sexy)
Màu : Trắng họa tiết hoa Xanh , Vàng
Hàng Si Mỹ

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop #secondhandclothes
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Đầm Hoa Price : 110k Size : M (body hơi ôm) (sexy) Màu : Trắng họa tiết hoa Xanh , Vàng Hàng Si Mỹ SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhl

Áo Khoác thể thao
Price : 250k
Size : M ( cho Nữ)
Màu : Xanh Neon
Chống tia UV Chống thấm nước
Chất liệu : dù - dày 2 lớp

SĐT :0906777478
Sài Gòn Q7
#thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhlison #thanhligap #thanhlidohieu #thanhligiaresg #thanhlikigui #thanhli2019 #thanhlidocu #thanhlihanghieu #thanhlidomoi #thanhlire #2ndhand #secondhand #secondhandshop #secondhandclothes
2ndbyJB - @2ndbyjb Public Instagram Profile - TagsMood
2ndbyjb
0

Áo Khoác thể thao Price : 250k Size : M ( cho Nữ) Màu : Xanh Neon Chống tia UV Chống thấm nước Chất liệu : dù - dày 2 lớp SĐT :0906777478 Sài Gòn Q7 #thanhli #thanhligiare #thanhliquanao #thanhlihcm #thanhlisg #thanhlinhanh #thanhlihangmoi #thanhli